Terug naaar Tijdmachine

1707

Republiekpolder bedijkt

De bedijkingsplannen voor de Republiekpolder dateerden al van 1696 en werden in 1707 zowaar uitgevoerd! Bij deze naam ‘Republiekpolder’ moeten we ons realiseren dat na de dood van koning-stadhouder Willem III in 1702 weer eens een ‘stadhouderloos tijdperk’ was ingegaan. Mogelijk heeft het enthousiasme daarover de naamgeving van deze polder bepaald, alhoewel de Oranjes gewoon grondeigenaar van het polderland en heer van Oosterhout bleven. Het Nonnenbroek en land tussen het Nonnenbroek en de Rechte Dijk, samen 80 tot 85 ha, werden in deze polder bezomerdijkt. In 1713 bleken de kaden zo verzakt, dat ze alweer opgehoogd moesten worden.