Terug naaar Tijdmachine

1706

Levendige veehandel

In het begin van de achttiende eeuw bestaat er een levendige veehandel naar Zuid-Brabant. Kooplieden exporteerden vette koeien en ossen naar Lier, Mechelen en Brussel. Daar werden de dieren geslacht. Oosterhouters gingen ook op pad om er boter te verkopen. In tonnen verpakt gzouten rundvlees werd verstuurd naar Sluis In Staats-Vlaanderen. In april/mei brachten Oosterhouters honderden stuks mager vee, dat geen melk gaf, naar weilanden in Moerdijk, Drimmelen, Zwaluwe en Zevenbergen om het daar vet te laten worden.. Dat alles wijst erop dat veeteelt belangrijker was geworden dan landbouw.