Terug naaar Tijdmachine

1704

Rode Brug over de Donge

In de weg Oosterhout-Ulendonk-Lage Ham onder Dongen ligt nog altijd een brug met rode leuningen over de Donge. Daar was eerst een voorde, die nogal gevaarlijk was vanweg de steile op- en afritten: er was al eens een kar verongelukt. In 1704 werd Thomas Claypole, in zijn functie als rentmeester van de Domeinen, door schout en schepenen ondervraagd of hij dat wel wist. Ja dat wist hij wel en hij had ook de op- en afritten wat minder steil laten maken. Het perceel (aan de Dongense kant) waar de voorde lag was bezit geweest van het Petrus- en Paulusaltaar in de kerk van Oosterhout. De kerkelijke goederen waren na de Tachtigjarige oorlog door de domeinen genaast. De voorde lag in de Watersteeg.