Terug naaar Tijdmachine

1701

Waterlinie

Ter verdediging van Holland legt Menno van Coehoorn in 1701 een nieuwe waterlinie aan. Het Oosterhouts Broek, de Zeggepolder en de Teteringse Vucht kunnen blank gezet worden, maar daar tussen blijven hoge stroken droog. Daar worden zigzaggende linies aangelegd: Linie van de Munnikenhof. Het schanswerk is er, behoudens de doorsnijding door het Markkanaal, nog. Het is een Rijksmonument. De Linie van Den Hout bestaat uit een hoofdwal met gracht en schansjes. In de noordpunt van Oosterhout werd de Fortificatie van de Statendam gebouwd om de inundatie te beschermen, met een sluis voor scheepvaart. Rond 1830 werden nog twee schansjes achter de Linie van de Munnikenhof aangelegd. Het noordelijke schansje is er nog, het zuidelijke is in het Markkanaal verdwenen. Tussen 1701 en 1706 werd Het Broek voor het eerst onder water gezet.