Terug naaar Tijdmachine

1689

Avondmaalszilver

In 1689 laat de gereformeerde gemeente twee avondmaalsbekers maken, zilveren bekers waaruit de wijn werd gedronken. Op de onderkant van de bekers was te lezen, dat de diakenen die van geld uit het armenfonds hadden laten maken. Het Avondmaal was een van de twee sacramenten van de gereformeerde kerk. Alleen lidmaten die belijdenis hadden afgelegd werden tot dit sacrament toegelaten. De ouderlingen deden geregeld onderzoek naar de handel en wandel van de lidmaten. Wie over de schreef was gegaan kon te maken krijgen met de kerkelijke tucht. Dat kon betekenen dat iemand niet tot het avondmaal werd toegelaten.