Terug naaar Tijdmachine

1684

Het ziekenfonds van de bakkers

In 1694 stelt de koning-stadhouder Willem III, die ook heer van Oosterhout is, een gilde in voor de bakkers. Een nieuwigheidje voor Oosterhout is dat het gilde een ziekenfonds krijgt. In die tijd noemt men dat een ‘ziekenbus’. De meesters betalen maandelijks een premie van vier stuivers. Dat geld wordt door de bode van het gilde aan de deur opgehaald. Wanneer een meester of een knecht ziek wordt krijgt hij bezoek van de dekens en de busmeester. Die kijken of het lid wel echt ziek is. Als dat zo is, krijgt de verzekerde wekelijks zes stuiver uitbetaald. De hele regeling is bijzonder primitief. Zo staat er niet bij hoe lang de uitkering doorgaat. Een expert in de vorm van een chirurgijn komt er niet aan te pas. Het bestuur kan zelf wel beoordelen of iemand écht ziek is.