Terug naaar Tijdmachine

1670

Bomen van het Rutselbos verkocht

Op 9 april 1670 deed rentmeester Claypole het voorstel om de bomen te verkopen van het oude Rutselbos (vier hectare). Hij stelt voor het bos te kappen omdat ze zijn uitgegroeid. Dit kon drieduizend gulden opleveren, en onder het bos zit nog potaarde in de bodem die aan de pottenbakkers verkocht kan worden. De veiling van het Rutsel- en Schapenbosch vond plaats op 22 april 1670. Het betrof ongeveer tweeduizend grote eikenbomen. Verder werden er kavels met goede potaarde aangeboden. De veiling begon om 8 uur ‘s morgens in Uilendonk ‘by de lynde’.