Terug naaar Tijdmachine

1658

Dominee Winckelmans

In 1658 wordt Theodorus Winckelmans, tot dan predikant in Chaam, benoemd als predikant in Oosterhout. Hij volgde Thielmannus Walravius op, die in dat jaar overleed.