Terug naaar Tijdmachine

1655

Proost Assels

Henricus Assels werd 1 december 1616 geboren en trad in bij de norbertijnerabdij ’t Park in Leuven. Vanwege zijn jansenistische opvattingen werd hij geen abt in ’t Park, maar proost in Sint-Catharinadal. Proost Assels probeerde orde op zaken te stellen. In 1672 keerde de proost terug met het hele convent naar Breda. Hij was niet zozeer op de vlucht voor de Franse troepen maar gebruikte de Franse inval als excuus om terug te keren. Hij trof het klooster in Breda in slechte toestand aan en spendeerde veel geld aan het opknappen daarvan. Hij bracht hiermee het klooster in financiële problemen. Bovendien bleken de zusters niet echt welkom in Breda. Proost Assels werd daardoor depressief en stierf diep ongelukkig in 1676.