Terug naaar Tijdmachine

1654

De verponding, de OZB van vroeger

Vanouds stoelt het belastingstelsel op land. De belastingaanslag wordt meestal afgeleid van de hoeveelheid land die iemand bezit. Een andere geliefde maatstaf is het aantal melkkoeien. In 1654 voeren de Staten-Generaal in Den Haag de verponding in. Deze belasting lijkt in veel opzichten op onze OZB (onroerendezaakbelasting). De aanslag is afgeleid van een geschatte huurwaarde (denk aan het fictief rendement van box 3). Eigenaar en huurder verdelen in onderling overleg de aanslag, maar de eigenaar betaalt. Wie niet op tijd afdraagt, wordt ‘geëxecuteerd’, dat wil zeggen het land waarop de aanslag rust, wordt in het openbaar verkocht.