Terug naaar Tijdmachine

1650

Luikse handel

Rond 1650 horen we van kooplieden die goederen vervoeren tussen Luik en Holland. Ook voor steden als Breda, Den Bosch en Bergen op Zoom was die handel erg belangrijk. Oosterhout pikte daarvan een graantje mee. De handelswaar werd in Oosterhout overgeladen van schepen in vrachtkarren. Na 1700 horen we niets meer van deze handel.