Terug naaar Tijdmachine

1650

Willem III baron van Breda

Toen Willem II aan pokken overleed, was zijn zoontje Willem III nog maar een zuigeling. De Staen-Generaal wilde de prinsen van Oranje een toontje lager laten zingen, en besloten de jonge prins geen stadhouder en geen opperbevelhebber van de Republiek te laten worden. Willem moest als ambteloos burger de kost verdienen. De Republiek begon aan zijn Eerste Stadhouderloze Tijdperk. Dat duurde tot 1672, toen Willem III uit Engeland terugkwam omdat de Republiek werd aangevallen door de koning van Frankrijk. In de jaren daarna breidde de prins zijn macht gestaag uit. Zijn grootste slag sloeg hij toen hij in 1788 koning van Engeland, Schotland en Ierland werd. Hij stierf in 1702 zonder nageslacht.