Terug naaar Tijdmachine

1649

Schout Aart Coenen van Zegewerp

Aart Coenen van Zegewerp volgt in 1649 zijn vader op, die wegens zijn vergevorderde leeftijd afstand deed van zijn functie. Aart kocht de functie van prins Willem II. Hij bekleedde de functie tot 1663.