Terug naaar Tijdmachine

1648

De armenzorg

Nadat de oorlog in 1648 was beƫindigd, hield Oosterhout zijn drie armenfondsen: de algemen armbesturen voor het oost- en het westkwartier en de diaconie van de Nederduits gereformeerde gemeente. De armbesturen van oost- en westkwartier bedeelden iedereen, de diaconie alleen lidmaten van de eigen gemeente. Voor de Tachtigjarige oorlog hadden de katholieke armbesturen ook iedereen bedeeld. (Er waren immers geen andere geloven). Dat bleef zo; in een Plakkaat (1660) werd dat nog eens door Den Haag vastgelegd. Daarin werd ook bepaald dat de armmeesters van die algemene armenfondsen gereformeerd moesten zijn. In Oosterhout lukte dat niet zo erg. In 1698 waren alle armmeesters katholiek en had de gereformeerde kerkenraad daar bezwaar tegen, want zo werd het algemeen armbestuur te rooms.