Terug naaar Tijdmachine

1644

Een oud cijnsboek

Bij de verkoop van de commanderij Ter Brake in 1621 aan de prins van Oranje worden ook zoals dat hoort archiefstukken overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Toch ontbreekt er nog wat. In 1644 komt Jan Jacques van Kerckhove, oud-schout van Zandhoven (in de Antwerpse Kempen) zich melden bij de Domeinraad. Hij is in het bezit van een stokoud cijnsboek uit 1416. Daarin staan alle oude cijnzen van de commanderij in Oosterhout. Het is op perkament geschreven. Kerckhove is hoogst persoonlijk naar Den Haag gereisd om het boek daar persoonlijk aan Zijne Hoogheid de prins van oranje te overhandigen. Nu vraagt hij om een aardigheidje of zoals dat heet een ‘courtoisie’. De Domeinraad besluit hem 100 gulden (€ 44,50) te geven.