Terug naaar Tijdmachine

1640

DomineeWalravius

Tilmannus Walravius volgde de overleden dominee Martini op. Voor het eerst trad de prins van Oranje op als collator.