Terug naaar Tijdmachine

1639

Een nieuwe preekstoel in de Sint-Jan

Pastoor Rijsbosch doet alle moeite de in 1625 afgebrande Sint-Jan weer in zijn oude glorie te laten herrijzen. Et verbrande houten tongewelf werd vervangen door een facetplafond, dat tot op vandaag aanwezig is. Nadat Rijsbosch, die in 1637 had moeten vluchten, weer was teruggekeerd, kreeg de kerk nog een nieuw kerkportaal, werden de altaren opnieuw beschilderd, kwam er een marmeren doopvont met koperen deksel en een nieuwe preekstoel rijk versierd met houtsnijwerk. In 1810 verhuisde de preekstoel mee naar de kerk van de Nederlands hervormden aan