Terug naaar Tijdmachine

1639

Ploegen en bakovens

In 1639 geeft het vrijheidsbestuur aan Brussel op dat er 85 ploegen waren en 50 bakovens. Het verschil met 1597 is erg groot: toen waren er nog 153 ploegen. Dat zou er wel eens op kunnen wijzen dat er toen in Oosterhout nog maar ongeveer tussen de vijftig en honderd boerderijen waren die zo groot waren dat hun bewoners ervan konden bestaan. Alleen grote boerderijen beschikten over een bakoven. Voor kleine boeren, ambachtslieden en arbeiders had Oosterhout in 1639 tenminste negen broodbakkers.