Terug naaar Tijdmachine

1631

Geen torentje op de gereformeerde kerk

In 1631 laat de Nederduitsch gereformeerde gemeente een torentje zetten op haar kerkschuur. De katholieken wierpen deze toren omver, en de toren mocht niet herbouwd worden.