Terug naaar Tijdmachine

1624

Linies bij Made en Stuivezand

Bij de belegering van Breda werd door het Staatse leger een groot legerkamp opgericht bij Made en Stuivezand. Het staat getekend op een kaart van de belegering 1624-25, gemaakt door Callot. Bij de aftocht van Prins Maurits werd het kamp in brand gestoken en daarna werden de resten door de Spanjaarden geplunderd.