Terug naaar Tijdmachine

1623

Overladen in Geertruidenberg

In 1623 vaardigden de Staten van Holland een resolutie uit die het schippers die via de Donge langs Geertruidenberg voeren, gebood om in Geertruidenberg passagiers en lading te laten controleren, over te laden en/of stapelrecht te betalen. Vooral Oosterhoutse schippers hadden daar last van. Tot 1623 waren die namelijk vrijgesteld van controle en stapelrecht. Nu werden ze bij het schansje van Steelhoven gecontroleerd.