Terug naaar Tijdmachine

1618

Vervalsing van stukken

Tijdens het Twaalfjarig Bestand proberen de dorpen van de Baronie zich te ontworstelen aan de greep die de hoofdstad van de Baronie, Breda, heeft op het platteland. Breda beroept zich op enkele laat-middeleeuwse privileges en wil alle handel en industrie in de Baronie (buiten Breda natuurlijk) laten verbieden. Oosterhouters mogen geen bier meer brouwen en geen lakens fabriceren. De dorpen, met Roosendaal en Oosterhout voorop, spannen processen aan voor gerechtshoven in Den Haag en Brussel. Tussen mei 1617 en juli 1618 gaan ze nog een stap verder. De secretaris van Oosterhout, Robrecht Hulshouts, vervalst dan een groot aantal oorkonden. Daaruit moet blijken dat Oosterhout ook stedelijke rechten heeft en dat het geen deel uitmaakt van de Baronie. Wat Hulshouts maakt is echter broddelwerk. Zo verzint hij een oorkonde uit 1232 waarin Oosterhout privileges krijgt van hertog Jan van Brabant. De eerste hertog van die naam moest toen geboren worden!