Terug naaar Tijdmachine

1612

Aanstelling gezworenen inzet van twist

De Staten-Generaal maakt in 1612 een einde aan geschil over het de aanstelling van gezworenen. De heer zou er voortaan zes benoemen. De andere zes zou hij benoemen uit een voordracht van twaalf, opgesteld door ‘de gemeente’. (=de welgestelde inwoners) De gezworenen mochten zich niet met de rechtspraak bemoeien, maar moesten wel geraadpleegd worden als het om de eerlijke verdeling van de plaatselijke belasting ging. Tussen 1600 en 1612 werd veel ruzie gemaakt over de financiën; schout van Rijen speelde hierin een hoofdrol.