Terug naaar Tijdmachine

1600

Het zoenen

Moord en doodslag zijn ‘capitale’ misdrijven, dat wil zeggen daar staat de doodstraf op. De schepenbank van Oosterhout is volledig bevoegd in strafzaken. Niet alle halsmisdrijven komen echter voor de schepenbank. Er bestaat namelijk een alternatief: het zoenen. Vertegenwoordigers van beide partijen, de moordenaar en het slachtoffer, komen dan bijeen om te praten over een verzoening. Wanneer ze het eens worden, komen schout en schepenen er niet meer aan te pas. De dader moet dan in de kerk met een waskaars in de hand vergiffenis vragen. Daarnaast moet er op zijn kosten een uitvaart komen die twee dagen duurt. De zoencontracten bepalen precies hoeveel gasten er dan mogen komen en hoeveel vaten bier er worden geschonken. Na 1650 verdwijnt deze oude gewoonte. Voor alle duidelijkheid: dit zoenen heeft dus niets van doen met kussen.