Terug naaar Tijdmachine

1594

Latijnse School

In de Middeleeuwen en daarna hadden de steden een Latijnse school. Het is daarom opmerkelijk dat Oosterhout, dat geen stad was, er ook een had. Wanneer de Latijnse school hier gesticht werd, weten we niet. In ieder geval bestond ze al in 1594. Toen werd ze namelijk, midden in de Tachtigjarige Oorlog, gerepareerd. De school had een rector en een conrector. Er werd 'Duits' (= Nederlands) en ook Latijn onderwezen. De school bestond kennelijk nog in 1683.