Terug naaar Tijdmachine

1584

De opvolging van Willem van Oranje

Willem van Oranje wordt in Delft vermoord. Hij was vier keer getrouwd en liet drie zoons en negen dochters na. Over de erfenis ontstaan grote problemen. De oudste zoon, Filips Willem, was in 1568 naar Spanje ontvoerd en daar katholiek opgevoed aan het hof van de Spaanse koning. Hij kon pas in 1596 naar de Nederlanden terugkeren. Officieel erfde hij de Baronie van Breda, dus ook Oosterhout; maar in 1584 zat hij nog in Spanje. De tweede zoon, Maurits, wierp zich in 1590 op als administrateur van de Baronie. Hij gedroeg zich als was hij de baron. Toen Filips Willem in 1596 terugkeerde, wilde Maurits niet meteen plaatsmaken voor Filips Willem. Dat gebeurde pas in 1608 na veel strijd. Op dit schilderij is Filips-Willem afgebeeld.