Terug naaar Tijdmachine

1582

Opschieten, anders platbranden!

De Staten van Brabant hebben Oosterhout onverwacht een belasting opgelegd van 765 gulden. Het geld moet rechtstreeks uitbetaald worden aan de schuldeisers van de Staten van Brabant. Dat zijn kapiteins van legereenheden in Herentals en Hoogstraten. Die laten, wanneer het geld niet snel genoeg komt, een paar Oosterhouters gevangen nemen en in Herentals opsluiten. Ze moeten daar zelf kost en inwoning betalen, twaalf gulden per dag. Als na drie weken het geld er nog niet is, dreigen de kapiteins om Oosterhout helemaal af te branden. Natuurlijk wordt er dan betaald.