Terug naaar Tijdmachine

1578

Vluchtelingen verkopen grond

In 1578 was het leven op het platteland erg onveilig vanwege oorlogsgeweld. Veel vermogende Ooterhouters trokken weg naar de steden Geertruidenberg en Breda, waar het veiliger was. Daarmee waren ze ook ongrijpbaar voor de Oosterhoutse belastingontvangers. In 1583 klaagde de magistraat (schout en schepenen) van Oosterhout dat veel grondeigenaren sinds 1578 waren vertrokken of hun grond hadden verkocht. Deze economische vluchtelingen weigerden nu belasting te betalen. In 1597 werd deze klacht herhaald.