Terug naaar Tijdmachine

1573

De burcht Strijen veroveren

De prins van Oranje liet dagelijks plundertochten uitvoeren vanuit Geertruidenberg, tot in Breda( dat toen in handen van de Spanjaarden was) en verder. Hij gebruikte een van de torens van de burcht van Strijen als uitkijkpost. Toen Alva dit hoorde, stuurde hij de Spaanse bevelhebber Sanchius Davala om die te heroveren. Daval trok met drieduizend Duitsers en Walen, plus drie kanonnen, naar de burcht. De daar aanwezige Staatse troepen haalden een list uit. Ze vluchtten naar Geertruidenberg, maar voordat ze dat deden, zetten ze op de muren hun lansen vast, zodat het leek of ze er nog waren. Toen de Spanjaarden het kasteel aanvielen, ontdekten ze dat alle soldaten al gevlogen waren.