Terug naaar Tijdmachine

1572

Eind van den Hout

Het straatgehucht Eind van den Hout werd pas in 1572 voor het eerst genoemd, maar zal wel heel wat ouder zijn. Het bestaat uit verspreide boerderijen langs de Eindhoutse Straat aan de westzijde van een hoog open akkercomplex aan de westzijde van Den Hout. Het centrale gehucht is hier Den Hout. Het Eind van den Hout ligt duidelijk in de periferie van het cultuurlandschap van Den Hout, niet ver van waar ooit de (in de middeleeuwen uitgedolven) moeren begonnen. Eind is hier dus duidelijk: rand van de gemeenschap, van het cultuurland. De late eerste vermelding neemt niet weg dat het al een middeleeuwse nederzetting kan zijn.