Terug naaar Tijdmachine

1570

Gasthuis en kapel in Den Hout en Dorst verwoest

Bij het begin van de Opstand werden het Sint-Antoniusgasthuis en de kapel op Den Hout door krijgsgeweld verwoest. De ruïne werd een schuilplaats voor dieven en deugnieten. In 1609 stond er nog maar een stukje muur overeind. Ook in Dorst werd de kapel vernield.