Terug naaar Tijdmachine

1566

Beeldenstorm richt weinig schade aan

De beeldenstorm die op veel plaatsen in Nederland woedde, ging zo goed als zeker aan Oosterhout voorbij. De schade is nauwelijks noemenswaardig. Als het bisdom (pas in 1570) de schade inventariseert, worden door pastoor en schout enkele mensen verdacht bevonden, maar zij beschuldigen niemand concreet van ketterij of geloofsafval. Toch waren er in Oosterhout wel een aantal Wederdopers, die hun bijeenkomsten hielden in het vrije veld. Nadat Alva de orde met harde hand had hersteld, werden mensen met van het katholieke geloof afwijkende denkbeelden opgepakt. De speciaal ingestelde Raad van Beroerten veroordeelde 24 Oosterhouters, waarvan er drie de doodstraf kregen. Dat is, in vergelijking met andere dorpen in de omgeving, veel. Daar werd meestal maar een, of soms ook niemand berecht.