Terug naaar Tijdmachine

1553

Molen krijgt nieuwe standaard

De middeleeuwse windmolens van Oosterhout waren standerdmolens. Dat wil zeggen dat er een verticale paal of standerd is, waarop een huisje rust dat om die paal kan draaien. Boven in dat huisje ligt de wiekenas met de molenwieken. In het huisje is er een overbrenging met tandwielen naar een verticale as die de molensteen aandrijft. Deze Hoge Molen had in 1553 een nieuwe standaard nodig. Die werd van elders aangevoerd. Eerst moest de molen worden gedemonteerd. Dan werd de spil vervangen, en vervolgens werd de molen weer in elkaar gezet, want alles rustte op deze spil. De mannen die daaraan werkten kregen ieder 20 stuivers. Verder werd en een ton bier ter waarde van 27 stuivers leeggedronken, twee broden van ieder 2 stuivers opgegeten, belegd met kaas (7 stuiver) en gesmeerd met vet. Eerst eten zeggen ze in Oosterhout?