Terug naaar Tijdmachine

1530

Pastoor Hombeliers

Hercules Hombeliers is in deze jaren pastoor van Oosterhout. Mogelijk begint zijn pastoraat een paar jaar eerder, mogelijk eindigt het een jaar later.