Terug naaar Tijdmachine

1524

Bouwlingstraat

Gehuchtje dat bestaat uit een groepje boerderijen aan de Bouwlingstraat ter hoogte van de Lage Molenpolder. Eerste vermelding in 1435: in die Bouwelincstrate. Van een boerderij is pas sprake in 1524: hofstede ... in die Bouwenlincstrate. In 1954 (foto) was de Bouwlingstraat, op enkele boerderijen na, praktisch nog onbebouwd.