Terug naaar Tijdmachine

1522

Tafel van de Heilige Geest

De Tafel van de Heilige Geest was de armenzorg voor de parochie Oosterhout. In eerste instantie was daarmee ook de tafel bedoeld die achter in de kerk stond, waarop parochianen hun gaven voor de armen konden neerleggen. De parochie zorgde dan voor verdeling. Later werd met de Tafel van de Heilige Geest de armenzorg bedoeld. De armenzorg stond onder controle van het vrijheidsbestuur; dat controleerde jaarlijks de rekening.