Terug naaar Tijdmachine

1511

Kapel van Dorst

In 1511 werd voor het eerst de kapel van Dorst vermeld. Deze stond op een driehoekje even ten zuiden van de Willem-I-weg. Ze was een kapel van de parochie Oosterhout die oorspronkelijk toegewijd was aan de Heilige Drievuldigheid. Zij ressorteerde onder de parochie Oosterhout. De priester die de kapel bediende mocht er missen lezen en preken, maar niet dopen en begraven. Daarvoor moesten de inwoners van Dorst naar Oosterhout. Het gebouw werd in 1648 aan de eredienst onttrokken. Hier de kapel omstreeks 1790.