Terug naaar Tijdmachine

1510

Breedte van de wegen

Namens prins Karel, hertog van Brabant en de latere Karel V, werd een ordonnantie uitgevaardigd die de breedte van de verschillende soorten wegen in Brabant aangaf.