Terug naaar Tijdmachine

1506

De Sint-Jan krijgt een nieuwe toren

In dit jaar, of kort daarvoor, werd een stuk grond bij het kerkhof aangekocht om ruimte te maken voor de nieuwe kerktoren. Dit verklaart waarom bij de toren de rooilijn van de huizen aan de Markt verspringt. Wanneer met de bouw van de toren werd begonnen, is niet helemaal zeker. Waarschijnlijk in 1519, maar misschien ook al in tien jaar eerder in 1509. De toren werd los van de kerk gebouwd en er pas later, waarschijnlijk rond 1548, mee verbonden.