Terug naaar Tijdmachine

1500

Gezworenen

De eed speelde vroeger een veel belangrijker rol dan nu. Wie een valse eed zweert begaat een doodzonde. Hij of zij verliest ook zijn eer en dat betekent verlies van status. Het openbaar bestuur maakt veel gebruik van mensen die hebben gezworen dat zij hun ambt eerlijk en trouw zullen vervullen. Zo is er een gezworen vroedvrouw en een gezworen chirurgijn of heelmeester. Al rond 1600 is er een college van gezworenen. Hun aantal wisselt. Zij worden gekozen door de geburen van de gehuchten waaruit Oosterhout bestaat. De gezworenen worden er vooral bijgehaald als het om geld gaat. Voor de heffing van plaatselijke belastingen is hun instemming nodig. Met een slag om de arm mag je dit college als een voorloper van de gemeenteraad beschouwen.