Terug naaar Tijdmachine

1494

Grensconflict beslecht

Een al jaren slepend conflict over de parochiegrens met Teteringen wordt beslecht. Voor de duur van veertien jaar wordt vastgelegd dat de parochie van Oosterhout (de johannieters) in het omstreden gebied de tienden mocht heffen die eerdere – en blijkbaar ten onrechte – werden geheven door het kapittel van Breda. Bovendien moet het kapittel een fors bedrag betalen aan de johannieters.