Terug naaar Tijdmachine

1473

Klein Oosterhout

De eerste vermelding is uit 1473: ‘tot Cleyn Hoesterhout’. In 1624 wordt een perceel gelokaliseerd ‘ten Nieuwen Ceters, nu Cleyn Oosterhout genaempt’. Dit gehucht ligt in een verre uithoek van Oosterhout, tegen Rijen. Het bestond in de negentiende eeuw uit enkele verspreide boerderijen ten zuiden van Steenoven. Daaraan is tot op vandaag nog niet veel veranderd. Mogelijk is de naam Klein Oosterhout voor deze afgelegen nederzetting gekozen om te benadrukken dat deze gemeenschap tot Oosterhout hoorde, en niet tot het naburige Rijen.