Terug naaar Tijdmachine

1470

Langdurige ruzie met Teteringen

Rond 1470 hebben de boeren van Oosterhout en Teteringen ruzie over de grond tussen Teteringen en Oosterhout die ze gemeenschappelijk gebruiken. De Teteringers herinneren de heer aan een eerdere ruzie. Toen hadden de Oosterhouters hen verboden daar turf te slaan en hei af te maaien omdat daardoor het zand ging stuiven. De heer had toen de Oosterhouters in het gelijk gesteld en het turf slaan en hei maaien verboden, tot aan Seters toe. Maar het gemeenschappelijk weiden van beesten zou toegestaan blijven. Dat leek dus opgelost. Nu was er opnieuw een probleem. De Oosterhouters hadden nu de schapen van de Teteringers uit de hei laten halen. De schout van Oosterhout wilde ze alleen teruggeven als de heer hem dat uitdrukkelijk zou opdragen. De Teteringers vroegen de heer ook om te komen kijken naar een zandkering, die ze op zijn bevel in het gemeenschappelijk gebied aangelegd hadden. De mannen van Oosterhout waren daar niet tevreden mee, omdat de zandkering veel te ver op Oosterhouts grondgebied zou liggen.