Terug naaar Tijdmachine

1455

Religeuze broederschappen en gildes

In 1455 stichtte het Onze-Lieve-Vrouwengilde een Maria-altaar in de Sint-Jan. Daarnaast was er tenminste vanaf 1472/73 een broederschap van het Heilig Sacrament en bestond er in 1523 een broederschap van de Heilige Barbara. De leden van deze broederschappen baden voor een gemeenschappelijk intentie en ondernamen ook gezamenlijke activiteiten. Het metselteken van Sint Barbara is nog steeds te zien in de muren van de Sint-Jan.