Terug naaar Tijdmachine

1449

Peter de Hertoghe en slotje Limburg

Peter de Hertoghe, die tussen 1446 en 1449 schepen van Oosterhout was, wordt aangesteld als hertogelijk ontvanger (rentmeester) in het hertogdom Limburg. Hij vervult deze functie tot aan zijn dood in 1465. Peter de Hertoghe was eigenaar van het slotje Limburg dat zijn naam dankt aan Peters functie, die een rijke bron van inkomsten was. Het slotje (of althans een stuk grond met daarop een woning) bestond al in 1422 en wisselde meermaals van eigenaar.