Terug naaar Tijdmachine

1443

Sint-Jorisgilde

In 1443 vinden we de oudste vermelding van het gilde van de voetboog, ofwel het Sint-Jorisgilde. Het Doelenstraatje liep naar het doelenterrein, het oefenterrein van deze schutters. De eerste vermelding van de schuttersdoelen of de schuttershof dateert eveneens uit 1443. Het terrein was eigendom van het dorp. In 1584 verkochten schout en schepenen de 48 daarop staande bomen. Rond 1550 kregen de schutters van Oosterhout jaarlijks bij gelegenheid van hun carnavalsfeest 5 £ 10s van de heer van Breda, die ook heer van Oosterhout was.