Terug naaar Tijdmachine

1435

Heertgang van Den Hout

In de middeleeuwen bestond er al een ‘Heertgang van Den Hout’. Waarschijnlijk betrof die wegbermen en een stuk van de Vrachelse Heide. Om die grond te mogen gebruiken betaalden de boeren van Den Hout een jaarlijkse cijns van 18 penningen. De ‘heertgang’ betrof NIET de Houtse Heuvel.