Terug naaar Tijdmachine

1435

Steenoven

De eerste vermelding dateert uit 1435: ‘nuw Ceters aen den Steenhoven tussen mijns jonckeren moer ende...’. Steenoven is nu een nederzetting van verspreide boerderijen aan een gehuchtstraat. Hier stonden nog in 1821 twee steenbakkerijen, die gebruik maakten van de ter plaatse ondiep aanwezige oud-pleistocene klei en jong holocene veenlagen. Mogelijk is het nabije Steenblik een oude kleiwinplaats, terwijl het daarnaast gelegen Moerken wel voor de turf gezorgd zal hebben. Ook een naam als De Keten voor een herberg herinnert nog aan die tijd. De steenbakkerijtraditie werd vanaf ca. 1900 wat zuidelijker, aan de spoorlijn, voortgezet.