Terug naaar Tijdmachine

1422

Middelwijk

In 1422 is er voor het eerst sprake van ‘Middelwijc’. Die naam slaat dan op een ruim gebied, het midden van heel Oosterhout: van de bebouwde kom van Oosterhout tot aan en langs de Rechte Dijk. De kom van Oosterhout heeft een dubbele kern: de Sint Janskerk (die tot 1312 mogelijk ook Oelbertskerk heette) met kerkhof en Vismarkt, en de Heuvel met de lindeboom en het raadhuis. Daaromheen ligt een netwerk van straten en pleinen met haast aaneengesloten bebouwing. De naam ‘Middelwijk’ duidt op de centrale ligging van dit deel van de gemeente, ten opzichte van de meeste gehuchten die samen een lint vormen dat van westnoordwest naar oostzuidoost door de gemeente loopt. De benaming wijk betekent hier gewoon gedeelte van de gemeente.