Terug naaar Tijdmachine

1422

Slotje Tolloijsen of Uilendonk

Dit slotje, dat nu niet meer bestaat, was in 1422 in eigendom bij Jannes, zoon van heer Gijsbrecht. Gijsbrecht was een zoon van Willem van Oosterhout. Vanaf 1560 wordt het slotje ook wel Uilendonk genoemd. Het slotje was omstreeks 1750 nog een forse boerderij, die de naam ‘slot Ter Horst’ droeg.